top of page

Kinderverpleegkundige zorg thuis

Als kinderverpleegkundige werk ik in de eigen leefomgeving van kind en gezin. Dat wil zeggen bij het kind thuis of op een andere locatie waar het kind verblijft. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het kinderdagverblijf, een logeeradres, bij opa en oma of op vakantie.

Ik vind het belangrijk om zorg op maat te bieden, zorg afgestemd op de zorgvraag en de hulpbehoefte van kind en gezin.

Ik houd me bezig met directe kinderverpleegkundige zorg, maar ook met zorg-overstijgende taken, zoals het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg.

bottom of page