top of page

Inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving

Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de zorgverzekeringswet bij kinderverpleegkundigen.
Als indicerend kinderverpleegkundige ben ik mij op dit vlak sindsdien blijven bijscholen en ontwikkelen. Daarnaast heb ik bijgedragen aan recente ontwikkelingen aangaande het indiceren van kinderverpleegkundige zorg. Denk hierbij aan de Handreiking Indicatieproces Kindzorg, de hierbij behorende Toolbox en Training en de Expertgroep Indicatieproces Kindzorg, ook ben ik aangesloten bij de pilot Domein Overstijgend Indiceren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan al deze ontwikkelingen om op deze manier samen met andere kinderverpleegkundigen te werken aan het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestellingen binnen de kindzorg. Een volledige inventarisatie van zorg en een compleet zorgplan met de daarbij behorende indicatiestelling vormen tenslotte de basis voor kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving van een kind.

 

bottom of page